mynėjas

mynėjas
mynė́jas (-is), -a smob. (1) Ėr, Km, -à (3) Pln 1. kas mina šieno vežimą: Gera mynėjà – didelį vežimą sumina Ds. Mynė́ja kreivai vežimą nukrovė Jnš. Nereikia gero mynė́jo, gali piemenukas mint užsilipęs ant uorės Šd. 2. OG125 kas mina linus: Mynė́jis linų, kurs mina J. Šiemet nedaug turiu linų, užteks penkių mynėjų̃ Alv. Linus minant duoda mynėjáms naktipiečius J. Gal daug linų, kad ben trys mynė́jai mina? Ds. Kožna mynėjà turi savo mintuvus Užg. Atjok, brolaiti, rudenį, ... kad bus balti lineliai išderginti, jauni mynėjė̃liai suprašyti (d.) Grz. O mes neleisim savo seserėlės, baltų linelių mynėjėlės JV554. ^ Kalvis kibirkščių, mynėjas dulkių nebijo LTR. 3. kas spaudo, mina paminą: Vargonų mynėjas . 4. kas eidamas, kojomis mindydamas daro taką, kelią. | prk.: Tai yra kryžiaus kelias visų naujų idealų skelbėjų, naujų takų mynėjų .
◊ mólio mynė́jas apie nemokšą, ištižusį žmogų: Matyti, kad ne molio mynėjas įkūrė tą laikraštį . Būs koki mólio mynėjà, nemokės ničnėkaičio Krš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • mynėjas — mynėjas, mynėja dkt. Gerà mynėja – di̇̀delį veži̇̀mą sumýnė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • braukėjas — braukėjas, a smob. (1) Rm, à (3) Grg, braukė̃jas, à K 1. kas bruka, braukia (plūkia) išmintus linus, brukėjas, plūkėjas: Nu ir gera braukėjà iš Agatos – linai tik blìzga, ir pakulų nedaug Dglš. Vieni braukėjai (braukėjaĩ), o braukėjos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brukana — brùkana sf. (1) 1. menka, pigi prekė (brukte įbrukama): Et, čia tik brùkana Jz. 2. susivėlusių pakulų gumulas, kurkulas: Blogas mynėjas – jo saujos su brùkanom Žlb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kalvis — sm. (1) 1. SD126,109, R, MŽ348, M, J kas verčiasi metalo kalimo amatu: Nepaleisdamas šatrelės, kalvis pučia žaizdrą rš. Kalvis ne juokais išsigando S.Nėr. Ant žambio žagrės kalvis užmauna noragą Žd. Kalvio amatas nelengvas Grž. Tas tavo kalvis –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibirkštis — 1 kibirkštìs sf. (3b) 1. SD79, Kos46, R, K smulki lekianti degančio ar įkaitusio daikto dalelė, žiežirba: Kibirkštys iš kamino eina Kn. Kibirkščių gesiklis rš. Kaip elektros kibirkštis Kauną perbėgo nepaprasta žinia rš. Kibirkštis, kuri uždegė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krovėjas — krovėjas, a smob. (1) 1. BŽ200 kas krauna, pagaminęs deda, kaupia: Ašiai turiu motutę kraiteliam krovėją NS944. Mano mergele, šarvelio krovėjėle KrvD236. 2. NdŽ, DŽ darbininkas, kuris prekes krauna, krovikas. 3. darbininkas, kuris vežimą (šieno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laužikas — laužìkas, ė smob. (2) 1. kas ką laužia, plėšia: Tau gana girtuoklių, kasų laužikų rš. 2. Alk linų mynėjas, laužėjas: Laužìkų užteks, ale braukikių dar mažai Jrb. Ar daug jau laužìkų susirinko, gal jau pradėsme linus minti? Šlv. laužikas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mynikas — mynìkas, ė smob. (2), minìkas (2) K žr. mynėjas: 1. Važiuojam šieno vežti, aure ir mynìkas ateina Pc. Mynìkai yra, tik veržt neveržia Šd. 2. CI386, K, Šk, Grk Linaminiui reikia lygiai mynìkų ir mynìkių Skr. Keli bus mynìkai? Alk. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • odminys — odminỹs, ė̃ smob. (3a) BŽ204; Jš odų mynėjas, odadirbys: Mėsą [jaučio] atiduosim šunims, o kailį odminiui išdirbti J.Balč. Vilniuje mes matom odminių, kurpių, siuvėjų, duonkepių, spaustuvių darbininkų ir kitų sąjungas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutrėkšti — sutrė̃kšti, sùtreškia, sùtrėškė tr., sutrėkšti NdŽ, Kv, Mrj 1. Q164,640, Sut, N, LL211, NdŽ, KŽ, Kv spaudžiant sugniuždyti, sumaigyti, suknežinti: Su akmenimi sutrėškiau pirštą, t. y. suspaudžiau J. Akmuo sùtrėškė pirštą DŽ1. Ale ka nesutrėški …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”